Společnost OMRON je uvedena v indexu Dow Jones Sustainability World Index

Společnost OMRON Corporation je již pátý rok za sebou uvedena na celosvětově uznávaném indexu Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), indexu cen akcií SRI (společensky odpovědné investice).

DJSI je cenový index akcií sestavený společností S&P Dow Jones Indices.Používá se k posouzení udržitelnosti hlavních světových společností z ekonomického, environmentálního a sociálního hlediska.

Z 3 455 celosvětově významných společností hodnocených v roce 2021 bylo 322 společností vybráno do indexu DJSI World Index.Společnost OMRON byla také 12. rok po sobě uvedena v indexu Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific).

member of dow jones fcard logo

Tentokrát byla společnost OMRON obecně vysoce hodnocena z hlediska environmentálních, ekonomických a sociálních kritérií.V oblasti životního prostředí společnost OMRON postupuje ve svém úsilí analyzovat rizika a příležitosti, které může mít změna klimatu pro její podnikání, a zveřejňovat příslušné informace v souladu s pokyny Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), které podporuje od února. 2019 a zároveň má různé soubory svých environmentálních dat zajištěné nezávislými třetími stranami.Také v ekonomickém a sociálním rozměru společnost OMRON pokračuje ve zveřejňování svých iniciativ s cílem dále zvýšit svou transparentnost.

V budoucnu bude společnost OMRON ve všech svých činnostech nadále zohledňovat ekonomické, environmentální a sociální faktory a bude usilovat o propojení svých obchodních příležitostí jak s dosažením udržitelné společnosti, tak s posílením udržitelných firemních hodnot.


Čas odeslání: prosinec-08-2021